BUENAS NOTICIAS

La vida está llena de cosas buenas, aquí puedes encontrar unas cuantas.

MENÚ DEL QUESO

MENÚ DEL QUESO

Aprovechando que los días 11 y 12 de mayo se celebra en Vic la feria de quesos Lactium, os hemos preparado un menú a base de quesos artesanos catalanes. Podréis degustarlo hasta el 15 de mayo. Para compatir: Ensalada de temporada Cogollos con salsa de azul de Osona...

leer más
#MIÉRCOLES DEVICI: CENA DE CUARESMA

#MIÉRCOLES DEVICI: CENA DE CUARESMA

Aprovechando que estamos en plena Cuaresma, os proponemos una cena a base de platós que tienen en común la presencia de pescados ahumados o curados de primerísima calidad, especialmente a base de salmón. En el menú no faltarán un queso ahumado, nuestra versión de la...

leer más
#MIÉRCOLESDEVICI FONDUE

#MIÉRCOLESDEVICI FONDUE

El próximo Miércoles Devici tendrá como protagonista la Fondue. La haremos con el nuevo  Gera de Molí de Ger, de la Cerdanya. Un queso de vacas con 4 meses de maduración. Y lo acompañaremos de verduras ecológicas y pan artesano. Antes, habremos probado los primeros...

leer más
#MIÉRCOLESDEVICI GAROINADA

#MIÉRCOLESDEVICI GAROINADA

El primer Miércoles Devici del 2019 será muy especial! En la Costa Brava ha comenzado la temporada de los erizos de mar. Coincide con el esplendor de su pesca ahora que es el momento en que las aguas del Mediterráneo están bajas. Desde allí los traemos para ofreceros...

leer más
#MIÉRCOLESDEVICI FIESTA VINO JOVEN

#MIÉRCOLESDEVICI FIESTA VINO JOVEN

Son los días, es la época, es el momento del vino joven. Se han acabado las vendimias y el mosto se convierte en vino. Y por este motivo celebramos la Fiesta del Vino Joven (Beaujolais nouveau). Hemos escogido tres vinos, para que los disfrutéis: Danjou-Banessy,...

leer más
ABRIMOS POR VACACIONES

ABRIMOS POR VACACIONES

El Devici estará abierto todo el mes de agosto a vuestro servicio tanto para los que tenéis que trabajar como para los que estáis de vacaciones. Llamadnos o enviadnos un mensaje de whatsapp para reservar vuestra mesa, que también puede ser en la terraza. Buen verano a...

leer más

La pàgina web www.devici.cat pot esser visitada per qualsevol usuari de forma lliure i gratuïta sempre que sigui pel seu ús exclusivament personal. No obstant, perquè se li puguin prestar diferents serveis a través de la web, serà necessari que l'usuari ompli un formulari amb les dades i informació que se li indiqui.
L'usuari garanteix l'autenticitat de les dades comunicades i serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes. Les dades de caràcter personal que ens faciliti seran sempre tractats de conformitat amb Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la Protecció de les Persones Físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació de dades (en endavant RGPD) i la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal. A conseqüència de l'accés dels usuaris a la web www.devici.cat s'ha generat un fitxer de dades de caràcter personal que és titularitat de Esperit de Vici S.L.
Li comuniquem que Esperit de Vici S.L.., amb domicili al Carrer Nou, 16 (0850 Vic) és el destinatari final d'aquestes dades i és qui decideix sobre la finalitat, el contingut i l'ús del tractament de les dades de caràcter personal que ens facilitin els usuaris. Esperit de Vici S.L. l’informa que les seves dades únicament seran comunicades a tercers en els supòsits d’obligació legal.
En compliment de la normativa vigent, Esperit de Vici S.L. garanteix que ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, en atenció a la naturalesa de les dades personals tractades. L’informem que les seves dades seran cancel•lades en el moment en que ens revoqui el seu consentiment, procedint a la seva destrucció.
En cas de disconformitat en relació a la tramitació de les seves dades pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, organisme que ostenta l’autoritat de control en la matèria, ubicada al C/ Jorge Juan, 6 (28001 Madrid).
Per últim, també l’informem que en qualsevol moment pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició respecte a les seves dades de caràcter personal previstos a la llei, enviant un escrit acompanyat d’una fotocopia del document d’identitat al correu electrònic de comunicacio@devici.cat