GAROINADA

GAROINADA

El último miércoles de febrero haremos una «garoinada» al más puro estilo tradicional, que acompañaremos con una selección de tres vinos naturales nuevos y un queso azul que acaba de salir al mercado. Los platos Erizos de mar Ajos tiernos Morcilla (Colom Vila) Erizo...
CENA DE TRUFA

CENA DE TRUFA

Empezamos el primer Miércoles Devici de 2020 con un producto estrella, la trufa negra, que está en su mejor momento, tocada por el frío y plenamente madura. Y para beber, una selección de vinos naturales pensados para acompañar la trufa. Los platos Salchichón trufado...
MENÚ DEL QUESO

MENÚ DEL QUESO

Aprovechando que los días 11 y 12 de mayo se celebra en Vic la feria de quesos Lactium, os hemos preparado un menú a base de quesos artesanos catalanes. Podréis degustarlo hasta el 15 de mayo. Para compatir: Ensalada de temporada Cogollos con salsa de azul de Osona...
#MIÉRCOLES DEVICI: CENA DE CUARESMA

#MIÉRCOLES DEVICI: CENA DE CUARESMA

Aprovechando que estamos en plena Cuaresma, os proponemos una cena a base de platós que tienen en común la presencia de pescados ahumados o curados de primerísima calidad, especialmente a base de salmón. En el menú no faltarán un queso ahumado, nuestra versión de la...

La pàgina web www.devici.cat pot esser visitada per qualsevol usuari de forma lliure i gratuïta sempre que sigui pel seu ús exclusivament personal. No obstant, perquè se li puguin prestar diferents serveis a través de la web, serà necessari que l'usuari ompli un formulari amb les dades i informació que se li indiqui.
L'usuari garanteix l'autenticitat de les dades comunicades i serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes. Les dades de caràcter personal que ens faciliti seran sempre tractats de conformitat amb Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la Protecció de les Persones Físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació de dades (en endavant RGPD) i la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal. A conseqüència de l'accés dels usuaris a la web www.devici.cat s'ha generat un fitxer de dades de caràcter personal que és titularitat de Esperit de Vici S.L.
Li comuniquem que Esperit de Vici S.L.., amb domicili al Carrer Nou, 16 (0850 Vic) és el destinatari final d'aquestes dades i és qui decideix sobre la finalitat, el contingut i l'ús del tractament de les dades de caràcter personal que ens facilitin els usuaris. Esperit de Vici S.L. l’informa que les seves dades únicament seran comunicades a tercers en els supòsits d’obligació legal.
En compliment de la normativa vigent, Esperit de Vici S.L. garanteix que ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, en atenció a la naturalesa de les dades personals tractades. L’informem que les seves dades seran cancel•lades en el moment en que ens revoqui el seu consentiment, procedint a la seva destrucció.
En cas de disconformitat en relació a la tramitació de les seves dades pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, organisme que ostenta l’autoritat de control en la matèria, ubicada al C/ Jorge Juan, 6 (28001 Madrid).
Per últim, també l’informem que en qualsevol moment pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició respecte a les seves dades de caràcter personal previstos a la llei, enviant un escrit acompanyat d’una fotocopia del document d’identitat al correu electrònic de comunicacio@devici.cat